Gaseste auto dorit

Predare auto in alta locatie?

Rent Smart. Save Smart.

Reducere prelungită până pe 15.06.2020. Profită ACUM!

RomaniaRentacar.eu. Rent Smart. Save Smart.

Rezervă-ți acum mașina dorită și beneficiezi de
pana la 20% discount din tariful închirierii!

Perioadă de rezervare si de inchiriere: 15 Ianuarie - 15 Martie 2020

Reducere prelungită până pe 15.06.2020. Profită ACUM!

Mai multe detalii în regulament

Art.1 Organizator
Organizatorul campaniei ” RENT SMART SAVE SMART” (în continuare numită ”Campania”) este societatea S.C. NORD TOUR S.R.L. (în cele ce urmează numită ”Organizatorul”), înregistrată la Oficiul Registrului Iași sub nr. J-22-294/2002, CUI RO 14530473, cu sediul în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România.
1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (în cele ce urmează numit ”Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, pe website și la sediul Organizatorului. Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.
1.3. În perioada campaniei, Regulamentul va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe website-ul www.romaniarentacar.eu și în format fizic la sediul Organizatorului.

Art.2 Dreptul de participare Campania se adresează tuturor persoanelor fizice ce au vârsta peste 18 ani și sunt posesori ai unui permis de conducere de minim 1 an, care închiriază un automobil de la S.C. NORD TOUR S.R.L. și acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare ”Participanți”). Nu sunt eligibili de a participa la această Campanie angajații S.C. NORD TOUR S.R.L..

Art.3 Durata Campaniei
Campania se va desfășura în perioada 15 Ianuarie 2020 – 15 Martie 2020.

Art.4 Promoția oferită în cadrul Campaniei
4.1. Organizatorul va oferi pe întreaga durată a Campaniei, tuturor Participanților ce se încadrează conform Art. 2, o reducere de 10%, 15% sau 20% din prețul total al serviciului de închiriere autoturisme.
4.2. Participanții ce închiriază un automobil vor primi următoarele reduceri de preț, în funcție de clasa din care face parte autoturismul închiriat:

  • Reducere -10% pentru inchirieri auto din clasele: MINI, ECONOMIC, COMPACT
  • Reducere -15% pentru inchirieri auto din clasele: STANDARD, CROSSOVER, MONOVOLUM
  • Reducere -20% pentru inchirieri auto din clasele: SUV, MICROBUZ, SPORT & CABRIO

4.3. Reducerile de preț nu se aplică pentru serviciile suplimentare (șofer, GPS, scaun copil, lanțuri zăpadă).
4.4. Participanții nu au dreptul de a solicita contravaloarea în bani (RON, valută, etc.) a reducerilor oferite.
4.5. Aceste reduceri nu se cumulează cu alte reduceri și promoţii.
4.6. Promoţia se va oferi, dacă Art. 2 și Art. 3 sunt respectate, pentru orice model de autovehicul închiriat din orice clasă de automobile, cu condiţia ca acestea să fie disponibile în flota auto a Organizatorului.

Art.5 Informarea Participanților conform legii Nr. 677/2001
5.1. Participarea la Campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
5.2. Prin participarea la prezenta Campanie, Participanții sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date S.C. NORD TOUR S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, acestea putând fi utilizate pentru activitățile de marketing desfășurate de Organizator, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.
5.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, Participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată către S.C. NORD TOUR S.R.L., în Bd. Independenței 15-17, TR. 2, Bl. B1-5, Parter, Iași, cod poștal 700101, Jud. Iași, România. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale, putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, Participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Art.6 Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Art.7 Dispoziții finale Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.